De Nederlandsche Bank NV, (1643) 1814-1980 (1995), 3e zending

Identifier
2.25.08
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1643 - 31 Dec 1995
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

9315 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het overgedragen gedeelte van het archief van De Nederlandsche Bank NV omvat 15% tot 20% van het verwachte totale aantal inventarisnummers van het archief na bewerking, en 30% tot 40% van de verwachte totale omvang in strekkende meters. Het betreft tot heden nog voor het overgrote gedeelte seriële bescheiden: boekhouding en rekening-courantadministratie (1814 - 1983); Aandeelhoudersadministratie (1814 - 1948); administratie van de inlevering (vordering) van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen ingevolge Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962); Financiële en algemene verslaglegging van DNB in zijn geheel en van Bijbank Rotterdam en de agentschappen (1814 - 1987); chronologisch (niet naar onderwerp geordende, maar meestal wel middels klappers toegankelijke) correspondentie (1814 - 1976); Jaarverslagen en andere gedrukte bescheiden van - meest Nederlandse - banken waarmee De Nederlandsche Bank NV in enig opzicht van doen had. De in deze inventaris beschreven series zijn niet altijd opeenvolgend genummerd. Bij de beschrijving staat in zo'n geval het eerste inventarisnummer gevolgd door de afkorting e.a. (en anderen). Door op dit eerste nummer te zoeken vindt u vanzelf de gehele serie.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.