Inventaris van het archief van F.C. Gerretson [levensjaren 1884-1958], (1608) 1904-1958; familie Gerretson, 1816-1948

Identifier
2.21.246
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1608 - 31 Dec 1959
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

38.7 meter; 1353 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958) was van 1925 tot 1954 hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast was hij van 1951 tot 1956 lid van de Eerste Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU). Gerretson was tevens actief als dichter en als strijdbare rechtse publicist. In 1925 was Gerretson betrokken bij de oprichting van de beweging "De Nationale Unie". Deze had tot doel te komen tot een rechts-nationale bundeling. In de periode 1932-1934 fungeerde hij als voorzitter van de Nationale Unie. Hij zocht samenwerking met allerlei verwante splinterpartijen om een sterker machtsblok te vormen. Dit leidde tot de fusie van de Nationale Unie met de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) van Jan Baars onder de naam Corporatieve Concentratie. Gerretson was een bestrijder van de in zijn ogen on-Nederlandse NSB. Nadat de Duitsers ons land waren binnengevallen spande Gerretson zich in om het bestuursapparaat van ons land en het Koninkrijk in stand te houden. Hij was als adviseur betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Unie, die eenzelfde bundeling van krachten nastreefde als de Nationale Unie, maar daar evenmin in slaagde. In de oorlog is hij enige dagen door de Duitse bezetter gegijzeld. Hij behoorde tot de Indische gijzelaars. Buiten de hiervoor genoemde activiteiten heeft hij zich tijdens de oorlog van de politiek verre gehouden en zich vooral aan de geschiedwetenschap gewijd. Het archief bevat een aantal stukken van zijn ouders en enkele andere familieleden. Daarnaast omvat het particuliere stukken, een omvangrijke correspondentie met historici, letterkundigen en politici uit de jaren 1892-1958 (inventarisnummers 369-571), en stukken over de Nationale Unie (1925-1934) en Nederlandse Unie, de Indologische Faculteit in Utrecht, de CHU en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het archief bevat verder publicaties, aantekeningen, artikelen en redevoeringen over de Nederlandse geschiedenis, de koloniale geschiedenis en politiek, de Groot-Nederlandse gedachte, de Vlaamse beweging, zijn bijdrage aan de oppositie tegen het Nederlands-Belgisch verdrag (1925), de Geschiedenis der Koninklijke en zijn literair werk (pseudoniem: Geerten Gossaert).

Conditions Governing Access

niet openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.