Archief Nederlands Volksherstel, (1927) 1945-1948 (1969)

Identifier
2.19.102
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1927 - 31 Dec 1969
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1,10 meter; 287 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Nederlands Volksherstel was de belangrijkste organisatie van het maatschappelijk werk in de eerste naoorlogse jaren. Zij nam het voortouw bij de organisatie van de maatschappelijke zorg. De Stichting Nederlands Volksherstel heeft haar ontstaan te danken aan de overweldigende omvang van de problemen rond de bevrijding, waartegen geen van de bestaande sociaal-caritatieve organisaties was opgewassen, en aan de werklust en dadendrang van illegale verzorgingsgroepen. Zij verrichtten het meeste werk bij de voorbereidingen, waarna hun initiatief in gewijzigde vorm door sociaal-caritatieve instellingen werd overgenomen. Nederlands Volksherstel wilde onmiddellijk na de bevrijding van de Duitse bezetter de werkzaamheden van alle instellingen gaan coördineren, die zich de verzorging van oorlogsslachtoffers ten doel stelden. Haar praktische kracht was echter gering. In plaats van het orgaan dat alle hulporganisaties overkoepelde, kwam slechts een instelling met een bescheiden coördinerende taak tot stand. Volksherstel had niet het gezag gekregen dat haar bij de voorbereidingen van de kant van de overheid was voorgehouden. Zonder deze steun kon geen doelmatige organisatie worden opgezet. Bij gebrek aan financiën en deskundigheid was het onmogelijk een organisatie van de grond te krijgen met een blijvende maatschappelijke functie. De meeste inventarisnummers hebben betrekking op de na-oorlogs periode. Het archief werd in 1992 aangevuld met stukken van A. Treurniet, archivaris van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW). Hieronder bevinden zich ook enkele inventarisnummers met betrekking tot de oorlogsperiode. Inventarisnummer 75 bevat notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer van 10 september 1945-7 december 1948. Inventarisnummer 215 bevat een verslag van de vergadering van de provinciale besturen van Nederlands Volksherstel, 14 september 1945. Inventarisnummer 217 bevat notulen van vergaderingen van de provinciale Adviesraad, 5 oktober 1945. Mogelijk bevindt zich hieronder informatie uit de oorlogsperiode.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.