Archief van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken, (1853) 1906-1976

Identifier
2.19.093
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

18.5 meter; 403 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken en haar commissies bevat voor de periode 1906-1971 bestuursmededelingen; dossiers betreffende de verhouding met de overheid; dossiers betreffende de verhouding met openbare leeszalen en bibliotheken, waaronder circulaires; stukken betreffende diverse commissies; stukken betreffende de verhouding met overige instellingen; stukken van het secretariaat m.b.t. de organisatie en administratie en stukken over buitenlandse contacten. Tevens zijn er stukken van de Commissie Bibliotheekopleiding en het Bureau Boek en Jeugd. Diverse stukken hebben betrekking op het bibliotheekwezen gedurende de Tweede Wereldoorlog zoals de bemoeienis van de bezetter met uitlening en verspreiding van boeken en correspondentie over boekcensuur door de bezetter en andere aangelegenheden. Tevens zijn er fotokopieën van cabaretteksten van Annie M.G. Schmidt en andere naar aanleiding van de viering van het 50-jarig bestaan van de Centrale Vereniging en stukken betreffende de provinciale verenigingen van openbare leeszalen en bibliotheken en provinciale organisaties voor plattelandsbibliotheken.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.