Inventaris van de archieven van het Nederlands Instituut van Accountants, 1894-1974; Nederlandse Bond van Accountants, 1899-1964; Nederlandse Organisatie van Accountants, 1903-1958; Nederlandse Accountants Vereniging, 1907-1958

Identifier
2.19.087
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1894 - 31 Dec 1981
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

25.35 meter; 1371 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De archieven van het Nederlands Instituut van Accountants, van de Nederlandse Bond van Accountants, van de Nederlandse Organisatie van Accountants en van de Nederlandse Accountants Vereniging bevatten onder andere stukken van de verschillende commissies zoals die van de Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden, de Commissie Latente Uitspraken en de Commissie Organisatie Bedrijfsleven, stukken betreffende de verschillende nationale en internationale congressen, waaronder die van het Internationaal Accountantscongres 1957 en stukken met betrekking tot de rechtspraak waaronder die van de Raad van Discipline en Zuivering. Ook zijn er enkele stukken met betrekking tot Jodenvervolging (onder andere een brief betreffende huisvesting van ex-leden en ex-assistenten in het 'Joodsch Tehuis' te Barneveld, 1943). Tevens zijn er twee inventarisnummers met betrekking tot arbeidsinzet en krijgsgevangenschap van leden. Inventarisnummer 24 bevat notulen van vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur 20 december 1939-21 december 1940. Voor een klapper op persoonsnamen en zaken op de notulen zie inventarisnummer 57. Inventarisnummers 81-93 bevatten stukken ter informatie aan de bestuursleden 1939-april 1946. Circulaires aan de leden en assistenten uit de jaren 1941-1962 bevinden zich in inventarisnummer 150, een jaarverslag uit 1945 in inventarisnummer 153. Inventarisnummer 216 bevat onder andere een lijst van leden uit het jaar 1940 (1940-1944). Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.