Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945

Identifier
2.19.053.02
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0.25 meter; 49 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

In 1942 verordende de Duitse bezetter dat de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMBG) in het kader van de gelijkschakeling zou opgaan in de Artsenkamer. Daarop ontstond een protestbeweging onder de artsen en trad het bestuur af. Er ontstond de organisatie 'Medisch Contact' als tegenbeweging tegen maatregelen verordend door de Duitse bezetter op het gebied van gezondheidszorg. J. Roorda, H. Wamsteker en F. Wibaut vormden het secretariaat. Een groot deel van de ruim 6000 Nederlandse artsen sloot zich bij deze contactgroep aan. Het artsenverzet hield zich bezig met de loyaliteitsverklaring, de medische keuringen op arbeidsbureaus, de positie van bedrijfsartsen, het verzet tegen de artsenkamer, de artsenstaking van 1943, protesten en sabotage van de Duitse maatregelen tegen Joodse Nederlanders (bijv. de sterilisatiemaatregelen), het niet doorgeven van informatie (over bijvoorbeeld gewonde verzetsstrijders) aan de Duitse autoriteiten, de voedselsituatie van de Nederlandse bevolking, contacten met de universiteiten en het Nederlandsche Roode Kruis (NRK), verzekeringskwesties en de NSB (Medisch Front) Dit archief bevat o.a. notulen van bijeenkomsten (inventarisnummer 2), verslagen van verrichtingen van Medisch Contact en van afdelingen (inventarisnummer 3) en 42 alfabetisch geordende dossiers over uiteenlopende zaken als de Arbeitseinsatz, de artsenstaking van 1943, de gezondheidstoestand in het algemeen, de Raad voor de Volksgezondheid, het Roode Kruis, de R.K. Artsenvereeniging, Rijksverzekeringsbank, Steunactie; Centrale Onderlinge en ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.