Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Identifier
2.19.037
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1915 - 31 Dec 1970
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

30.8 meter; 361 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De Nederlandse Advocaten Vereniging en haar rechtsopvolger, de Nederlandse Orde van Advocaten, is een belangenvereniging van leden werkzaam in de advocatuur. Het archief bevat naast notulen, verslagen en correspondentie van het Hoofd- en Algemeen Bestuur dossiers over diverse kwesties. Er is een aantal dossiers dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). In het archief zijn de bureauarchieven opgenomen van bestuursleden van de Orde: W.P. van Doorne, L. Salomonson, G.J. Blok, W. van der Mey, A. de Seret en F. van der Feltz. Het archief bevat een serie 'kleine' dossiers en een serie 'grote' dossiers 1941-1966. Achter de beschrijvingen van dossiers behorende tot de 'kleine' serie ontbreekt op inventarisnummerniveau de datering. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat sommige inventarisnummers ten onrechte in de Wegwijzer zijn opgenomen en dat sommige inventarisnummers ten onrechte niet zijn opgenomen. Inventarisnummer 185 bevat archivalia van de Nederlandsche Advocatenvereeniging: brieven aan het ministerie van Justitie. Mogelijk bevindt zich hierin informatie met betrekking tot onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

Conditions Governing Access

niet openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.