Archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Identifier
2.18.29
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

100 meter; 3961 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Archief van de Nederlandse Spaarbankbond, opgericht in 1907 voor de bevordering van de professionaliteit van de Nederlandse spaarbanken. Het archief omvat notulen en vergaderstukken van uiteenlopende instanties zoals het bondbestuur, de directie en staf van de Spaarbankbond, en een breed scala aan overlegorganen en spaarbanken. Ook is er een uitgebreid archief bijgehouden van de correspondentie tussen o.a. de bond en haar leden. De jaarverslagen van het Nederlandse Spaarbank Bureau en de Spaarbank Bond zijn in dit archief opgenomen. Net zo goed als verschillende circulaires, statuten, reglementen, jaarrekeningen en rapportages m.b.t. bijvoorbeeld het financieel toezicht en de balanscontroles. Ook de uitgave van verschillende richtlijnen en voorschriften, bedrijfsformules, stukken aangaande overleg met de Nederlandse Bank, overnames en fusies van spaarbanken, kunnen in dit archief geraadpleegd worden. In het archief zijn onder andere stukken opgenomen met betrekking tot voorbereidingen tot en maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie hiervoor 2.5.3.3.1 Nood- en oorlogswetgeving.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.