Archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Afdeling Lager Onderwijs; Hoofdafdeling Lager Onderwijs; Directie Kleuter- en Basisonderwijs, (1880) 1935-1975

Identifier
2.14.39
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

43,5 meter; 811 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Tijdens de Duitse bezetting (1940 1945) werd het departement gesplitst en de afdeling Lager Onderwijs werd een afdeling van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, dat in 1943 tijdelijk in Apeldoorn werd gehuisvest. De oorspronkelijke taakomschrijving werd uitgebreid met: uitvoering van de Pensioenwet 19221; opleiding van onderwijzers en examens; Rijksschooltoezicht. Het archief van de (hoofd)afdeling Lager Onderwijs / directie Kleuter- en Basisonderwijs bevat archiefbescheiden betreffende de meerdere vormen van lager onderwijs, het kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs, het voortgezet gewoon lager onderwijs, (meer) uitgebreid lager onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast bevat het ook archiefbescheiden betreffende de meerdere opleidingen van beide richtingen, van onderwijzersopleidingen, van de opleidingen voor kleuterleidsters en van vervolgopleidingen. Een aantal inventarisnummers bevat oorlogsgerelateerde informatie, waaronder onderwijs in het Duits tijdens de oorlogsjaren, het geven van cursussen in de Franse en Engelse taal tijdens de oorlogsperiode, Duitse scholen en uitsluiting van Joodse leerlingen en leerkrachten van toelating tot arische scholen en examens.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.