Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Algemene Zaken, 1939-1945 (1950)

Identifier
2.11.23.02
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1939 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

14.30 meter;563 inventarisnummers.

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van de Afdeling Algemene Zaken van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (1940-1945) bestaat uit stukken betreffende de organisatie en algemene zaken van deze instelling; o.a. bestaand uit een organisatie schema en stukken m.b.t. het instellen van verschillende bureaus - autoriteiten - en organisaties. Het archief bevat tevens een verzameling rapporten en overzichten, verslagen, berichten, publicaties, correspondentie en agenda's van niet gerubriceerde stukken.Ten tweede beschrijft de inventaris van het archief een overzicht van stukken van een bijzondere aard. Hieronder vallen voornamelijk stukken betreffende maatregelen genomen aangaande de verschillende bedrijfstakken binnen de tertiaire sector, evenals stukken m.b.t. de distributie en consumptie van diverse agrarische producten. Een wezenlijk onderdeel hiervan zijn de stukken betreffende de handhaving van de genomen maatregelen door de Nederlandse autoriteiten en Duitse bezetter.Het archief bevat stukken welken inzicht bieden in beleidsplannen van de verschillende commissies van het Rijksbureau, en maatregel afkomstig en ten behoeven van verschillende instanties als de Duitse autoriteiten, de weermacht, of de Rijkscommissaris A. Seyss Inquart. De maatregelen hebben o.a. betrekking op herstelfondsen, de rantsoenering, de levering van producten aan Nazi Duitsland, joodse kwesties, de arbeidsdienstplicht, propaganda, voedselprijzen, zwarthandel, tuchtrechtspraak, en voorbereiding tot de Hongerwinter. Dit archief bevat documenten die betrekking hebben op de voedselproductie- en distributie in alle provincies.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.