Inventaris van de archieven betreffende Zuiveringsaangelegenheden (excl. de politiezuivering) van het Ministerie van Justitie, (1936) 1944-1959 en het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht, 1945-1947

Identifier
2.09.68
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1936 - 31 Dec 1959
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

12.5 meter; 233 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief betreffende de Zuiveringsaangelegenheden (excl. Politiezuivering) bevat archiefbescheiden zoals brieven, nota's en verbalen over de zuivering van het justitieel apparaat. Daarnaast zijn er ook archiefbescheiden in te vinden met betrekking tot de bemoeienis met overige zuiveringsaangelegenheden zoals artsen, burgermeesters en de zuiveringsactiviteiten van het bedrijfsleven. Het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke macht bevat correspondentie, notulen van vergaderingen en het eindverslag van de werkzaamheden. Een aantal in de inventaris opgenomen series is nader toegankelijk gemaakt in bijlagen. Het betreft: Bijlage 1:zuiveringsdossiers lager personeel gerechten; Bijlage 2:staking raadsheren Hoge Raad; Bijlage 3:burgemeesternamen voorkomend in dossier Londens archief P 161 E; Bijlage 4:namen voorkomend in dossier Londens archief P 161 F; – Bijlage 5:namen van personen ten aanzien waarvan het advies werd gevraagd van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht; Bijlage 6:namen van personen ten aanzien waarvan een onderzoek werd ingesteld door het Hoge College voor de Rechterlijke Macht. Naast bovenstaande specificaties zijn de in de dossiers uit het Kabinetsarchief voorkomende persoonsnamen opgenomen in bijlage 7.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.