Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953)

Identifier
2.09.06
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

60.5 meter; 24179 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de economische oorlogsvoering. De basis daarvoor werd gelegd in het Koninklijk Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6), dat bepaalde dat rechtsverkeer met vijandelijk gebied slechts mogelijk was met toestemming van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (CORVO), en A1, waarin geregeld werd dat Nederlands bezit in het buitenland, waarvan de eigenaren in bezet gebied waren, onder beheer kwam van door de Nederlandse regering ingestelde commissies. Andere taken van Justitie waren de Politie-Buitendienst, de Bijzondere Nederlandse Gerechten in Groot-Brittannië en het toezicht op Radio Oranje en de Nederlandse delinquenten in Britse gevangenissen. Naarmate de oorlog vorderde werd de juridische voorbereiding van de terugkeer steeds belangrijker, zoals onder meer het Besluit Bijzondere Staat van beleg (D60), wat de basis vormde voor de instelling van het Militair Gezag, en het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E100). In het archief is behalve informatie over bovengenoemde kwesties ook materiaal over het afwikkelingsbureau dat van 14 juni 1945 tot 15 januari 1946 werkzaam was om de resterende taken van het departement in Londen af te wikkelen. In dat deel van het archief zijn honderden dossiers van personen en bedrijven waarmee na de oorlog een financiële afwikkeling plaatsvond. Speciaal genoemd moet worden dat het archief duizenden persoonsdossiers bevat met informatie over de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders die zich tijdens de oorlog in geallieerd gebied bevonden. Verwante archieven zijn de archieven van de ministerraad (ARA, 2.02.05.02), de ministeries van Algemene Oorlogvoering voor het Koninkrijk (ARA, 2.03.01), Buitenlandse Zaken, Oorlog (ARA, 2.13.71), Marine, en de Netherlands Shipping and Trading Committee (ARA, 2.06.084). Voorts privé-archieven, zoals dat van J.R.M. van Angeren (ARA, 2.21.183.02) en van P.S. Gerbrandy (ARA, 2.21.068). De dossiers van de Commissie Rechtsverkeer in oorlogstijd zijn te vinden in inv. 1-1041. De serie G, zaken 'gerubriceerd als geheim'' bevatten de meest diverse, uiterst belangrijke onderwerpen over de oorlog in Nederland en in Nederlands Indië, zie inv.nr. 1042-1294. De belangrijkste taak van het Ministerie van Justie te Londen was de 'terugkeer- en herstelwetgeving' voor de na-oorlogs periode, te vinden in de serie H Ook zijn hier screeningsrapporten van al het personeel van de ministeries in Londen en van de Koningin en Prins Bernhard te vinden, op naam gespecificeerd. Het archief kent een aantal rubrieken. De rubrieken met een grrot aantal stukken zijn alfabetisch op naam ontsloten in het tweede deel van de ipapieren inventaris, die op de studiezaal te raadplegen is. Het betreft de rubrueken B: CORVO G. Zaken gerubriceerd als 'Geheim' J. Justitiële Zaken PBD: Poltie-Buitendienst P.: Zaken betreffende de politie R: Radio Oranje AA/ZZ: Afwikkelingsbureau

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.