Archief van het Ministerie van Financiën; Centrale Directies

Identifier
2.08.90
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,8 meter; 187 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De Centrale Directies zijn stafdirecties, ze ondersteunen en adviseren de politieke en ambtelijke top en de beleidsdirecties op het gebied van personeelsbeleid, juridische zaken, voorlichting en informatievoorziening. Het opstellen en beheren van de begroting van het Ministerie van Financiën is ook bij de Centrale Directies ondergebracht. Het archief bevat onderwerpen zoals de organisatie van het kasbeleid en de nieuwbouw van het ministerie aan het Korte Voorhout, het instellen en opheffen van (inter)departementale commissies, en onderwerpen van de directies afzonderlijk, zoals totstandkoming van wet- en regelgeving, effectenregistratie, Duitse effecten, en materiële oorlogs- en watersnoodschaden. In het archief is informatie te vinden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog, zoals: Duitse effecten; terugvordering vijandelijk vermogen; effectenkwesties Indonesië - besluit herstel Rechtsverkeer; schadeloosstelling wegens oorlogsschade; toepassing Rijksmarkenwet). In inventarisnummers 40-41 bevinden zich oorlogsgerelateerde stukken met betrekking tot Nederlands-Belgische intercustodiale geschillen inzake Unilever 1952-1976

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.