Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal te New York, (1818) 1855-1954

Identifier
2.05.48.23
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1818 - 31 Dec 1954
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

16.5 meter; 364 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van het Consulaat te New York bevat voor de periode 1818-1954 diverse correspondentie waaronder verzonden brieven en agenda's. De werkzaamheden van het Nederlandse consulaat-generaal te New York waren vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort New York verblijvende Nederlanders: politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Washington. Het archief bevat ondermeer stukken over Nederlandse verenigingen, instellingen en organisaties in de V.S., stukken betreffende scheepvaartzaken en stukken m.b.t. overlijdens en nalatenschappen van individuen. Tevens zijn er stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken inzake de uitwisseling van Nederlandse joden in bezet gebied tegen gevangen genomen Duitsers.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.