Inventaris van het archief van mr. C.J.M. Schaepman [omvattende: 1° BZ / CHZ en HNS / AAD, 1940-1945; 2° Secretariaatsarchief College van Secretarissen-Generaal, 1940-1945; 3° Persoonlijke stukken van Schaepman; 4° Stukken Snouck]

Show Item Details