Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en taakvoorgangers, 1917-1959

Identifier
2.04.59
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

79.5 meter; 1051 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De zorg voor het overheidspersoneel werd pas in 1933 een taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, kort nadat de rechtspositie van de ambtenaren een wettelijke basis had gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931. Het geheel op onderwerp geordende archief bevat dossiers over de rechtspositie van ambtenaren, waaronder het rangenstelsel, salariëring, vakbekwaaheid en opleiding, het georganiseerd overleg, alsmede, in de jaren na 1945, stukken over zuivering en rechtsherstel van ambtelijk personeel.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects