Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)

Identifier
2.04.57
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1879 - 31 Dec 1950
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

149.1 meter; 2874 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De afdeling Binnenlands Bestuur was belast met het toezicht op de bestuurlijke en financiële organisatie van de provincies, gemeenten en waterschappen. Onder Binnenlands Bestuur viel ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Na de opheffing van de afdeling Armwezen in 1875 kreeg de afdeling ook het toezicht op de armenzorg (waaronder ook de zorg voor krankzinnigen) en na de opheffing van de afdeling Medische Politie in 1901 ook het toezicht op de volksgezondheid. Beide beleidsterreinen gingen echter in 1910 over naar de nieuw opgerichte afdeling Armwezen en Volksgezondheid. Het archief bevat stukken over onder meer de volgende onderwerpen: archieven van gemeenten en provincies; armenzorg c.q. maatschappelijke zorg (alleen 1879-1909); benoeming en ontslag van burgemeesters; bescherming bevolking tegen rampen (inclusief de brandweer); bevolkingsboekhouding; burgerwachten en weerbaarheidsverenigingen (vanaf 1911); Centraal Bureau voor de Statistiek (1899-1932); Drankwet; eretekenen en onderscheidingen; filmvertoningen (vanaf 1926); gemeenteraden (samenstelling); gemeentelijke belastingen, eigendommen en financiën; gemeentelijke openbare werken (onteigening); grenzen van gemeenten (inclusief opheffing en annexatie van gemeenten), van de provincies en van het Rijk; grondwetsherziening; uitvoering Kieswet (waaronder petities voor algemeen kiesrecht; krankzinnigenzorg (1879-1909); militie (dienstplicht) en landweer (1911-1922); openbare orde; overheidspersoneel; politie-organisatie en politie-personeel; provinciale eigendommen en financiën; toezicht op verzekeringsmaatschappijen; volksgezondheid (1901-1910); volkshuisvesting. Hoofdstuk 1 bevat toegangen op het archief: agenda's, klappers en indices van ingekomen en uitgegane stukken met betrekking tot de oorlogsperiode

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.