Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Armwezen, 1866)1918-1947 (1966)

Identifier
2.04.55
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1918 - 31 Dec 1947
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

27.5 meter; 801 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De rol van de rijksoverheid bestond voornamelijk uit het houden van toezicht: de feitelijke uitvoering van de armenzorg berustte bij de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke armbesturen. Onder de armenzorg viel ook de zorg voor krankzinnigen. Het archief, waaruit veel is vernietigd, is geheel op onderwerp geordend. Het bevat voornamelijk stukken over: het toezicht op de uitvoering van de Armenwet van 1912 door instellingen van weldadigheid en armenraden; ondersteuning van bijzondere groepen armlastigen in en buiten Nederland; werkverschaffing en steunverlening aan werklozen (jaren 1920-1933); toezicht op krankzinnigengestichten en de verpleging van krankzinnigen; opvang van Joodse vluchtelingen (vanaf 1939). Het bureau of de ambtenaar belast met de zorg voor de Joodse vluchtelingen vormde een eigen archief. Zie hiervoor toegang 2.04.58 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: Zorg voor de Vluchtelingen uit Duitsland,1938-1942

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.