Archief van de gemeente Vlagtwedde (1874) 1923-1987 (2001)

Identifier
archief-blok/1270972645
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

214 meter; 4464 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Vlagtwedde. In de inventaris van het archief zijn ook gedeponeerde archieven opgenomen, onder andere van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Vlagtwedde 1923-1957 en van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1923-1987. Inventarisnummers 6-15 bevatten agenda's van ingekomen en uitgaande stukken over de periode 1 augustus 1938-31 december 1946. Rubriek .07.352 bevat financiële stukken met betrekking tot de oorlogsjaren, waaronder begrotingen en rekeningen, grootboeken van inkomsten en uitgaven. Rubrieken .07.51 en .07.52 bevatten stukken van het bestuur, waaronder verslagen van gemeenteraadsvergaderingen en besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders. Zie hiervoor ook de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers. Rubriek .08 bevat stukken betreffende personeel, waaronder persoonsdossiers gemeentepersoneel, personeel Dienst Gemeentewerken, onderwijzend personeel. Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentearchief Vlagtwedde

Subjects

Places