Archief Gemeente Maasbree Periode (1880) 1940-1979 (1996)

Identifier
archief-blok/1244042608
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1979
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

41 meter

Creator(s)

Scope and Content

De voortekenen van de naderende Tweede Wereldoorlog werden in de gemeente Maasbree zichtbaar met het telegram van de minister van oorlog aan de burgemeester over de staat van oorlog. De mobilisatiewinter 1939-1940, toen Nederland nog niet bij de oorlog betrokken was, verliep kalm. In de meidagen van 1940 braken in de omgeving van de gemeente echter zodanige gevechten uit, dat de bevolking van het dorp Blerick, dat toen nog tot de gemeente Maasbree behoorde, in allerijl moest evacueren. Toen de burgemeester naderhand de balans opmaakte, bleken in die meidagen 30 woningen beschadigd te zijn, waarvan zes onherstelbaar. De eerste oorlogsjaren verliepen in Maasbree en Baarlo betrekkelijk rustig. In 1941 nam burgemeester Janssens ontslag, kort nadat de gemeenteraden op last van de bezetter waren opgeheven . Zijn opvolgers waren NSB'ers. Die kregen in de gemeente een kil onthaal. Slechts vijf gezinnen behoorden tot de NSB-aanhang. Geleidelijk aan nam de druk van de bezetter toe. Hiertegen kwam ook in Maasbree en Baarlo verzet. In Baarlo ontstond de roemruchte groep bospartizanen. Vanaf 14 november 1944 lag de gemeente aan het front. Hoewel Maasbree en Baarlo op 22 november 1944 definitief waren bevrijd, bleef de gemeente frontzone tot het volgende voorjaar, aangezien Venlo pas op 2 maart 1945 kon worden veroverd op de Duitsers. De burgemeester rapporteerde over de toestand vlak na de bevrijding het volgende. Onder de burgers waren negen slachtoffers gevallen, waaronder twee evacués uit Venlo. De materiële schade was aanzienlijk: 10 gebouwen totaal verwoest, 37 zeer zwaar beschadigd, 195 zwaar beschadigd, 200 licht beschadigd en aan 400 gebouwen glas- en pannenschade. De gemeente herbergde ongeveer 600 vluchtelingen uit de omgeving. De voedselvoorraden waren beperkt, ook was er geen benzine. Over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking schreef hij dat deze goed was, maar nerveus . Dit is niet verwonderlijk gezien de omstandigheden. Na de bevrijding leverden de achtergebleven landmijnen nog grote risico s op. Hierdoor vielen nog eens 10 dodelijke slachtoffers. Op 2 oktober 2007 heeft de gemeente Maasbree besloten om samen met de gemeentes Helden en Kessel de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas te vormen die voor 1 januari 2010 een feit moet zijn. Op 10 maart 2008 besloot de gemeente Meijel zich ook aan te sluiten bij deze fusiegemeente. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 1/70 zijn de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 567/625 en 1539 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 845/878 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentearchief Peel en Maas

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.