Gemeentebestuur Etten-Leur, 1936-1949

Identifier
0085
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1936 - 31 Dec 1949
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

19 meter; 1163 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Op het functioneren van de gemeente als zodanig en het vervullen van haar taken is de Tweede Wereldoorlog van grote invloed geweest. Niet alleen werden de omstandigheden door deze oorlog aanzienlijk moeilijker, tevens bracht de bezetter een wijziging in de voor ons land normale opbouw van het bestuur van een gemeente. De gemeenteraad werd buitenspel gezet door het verbod om na 31 augustus 1941 nog als zodanig bijeen te komen. Eveneens moesten alle gemeentelijke commissies, op een enkele uitzondering na, hun werkzaamheden laten rusten. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad werden overgenomen door het college van burgemeester en wethouders en na de bevrijding door de waarnemend burgemeester samen met één van de wethouders. Op 19 oktober 1945 kwam voor het eerst weer een tijdelijke gemeenteraad bijeen. Binnen het college van burgemeester en wethouders vond ook een wijziging plaats. De burgemeester werd met ingang van 11 december 1943 vervangen door een N.S.B.-burgemeester. Deze vervanging zou tot 5 september 1944 duren. Hierna werd de functie van burgemeester vervuld door achtereenvolgens één van de wethouders en een waarnemend burgemeester. Met ingang van 16 december 1945 werd het burgemeesterschap weer op normale wijze vervuld. Op 20 januari 1944 werd het gemeentehuis overvallen. Bij deze overval werd het grootste gedeelte van het bevolkingsregister door verbranding vernietigd. Vanwege direct oorlogsgevaar was de gemeentelijk organisatie vanaf september 1944 tot februari 1945 maar beperkt in werking. Zo werden er bijvoorbeeld door het college van burgemeester en wethouders geen vergaderingen in deze periode gehouden. Hierna kreeg de organisatie te maken met een aantal schorsingen van functionarissen in het kader van zuiveringsmaatregelen. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1.1 en 1.1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.6 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van Etten en Leur, 1811 - 1952). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief West-Brabant

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.