N.V. Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen, 1913 - 1961

Identifier
255
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1913 - 31 Dec 1961
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

11 meter; 422 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief, dat uiteenvalt in een gedeelte gevormd door de Raad van Bestuur en een gedeelte gevormd door de direkteur, werd in twee gedeelten aangetroffen. Het gedeelte van de Raad van Bestuur is in 1965 overgedragen aan het gemeentearchief en bestaat hoofdzakelijk uit stukken van de aandeelhouders en van de Raad van Bestuur zelf. Van de stukken uit de periode 1913-1940 bestaat een soort ''inventaris'' . Waarschijnlijk is deze in 1940 opgemaakt door de secretaris van de Raad van Bestuur. Er blijkt uit dat stukken betreffende de aandeelhouders in de brandkast op de bestuurskamer werden bewaard evenals de notulen van de Raad van Bestuur en een aantal mappen met bijzondere onderwerpen. Er blijkt eveneens uit dat het archief ''van de directeur'' zich bevond in het kantoor van de direkteur en een gedeelte in de loketkamer. Op het kantoor van de boekhouder bevond zich een kaartsysteem van de aandeelhouders. In 1968 is door een medewerker van het gemeentearchief begonnen met de inventarisatie van het in 1965 overgedragen gedeelte van het archief, welke werkzaamheden toen niet afgerond zijn. Het bleek nu niet meer mogelijk de ordening volledig terug te brengen in de staat, zoals die aangegeven is de bovengenoemde ''inventaris'' . Globaal is dit overigens wel gelukt. Het andere gedeelte werd op 31 juli 1984 door ambtenaren van het gemeentearchief uit puincontainers bij De Vereeniging gevist, die toen juist ingrijpend werd verbouwd, terwijl ook nog een gedeelte van de zolder werd gehaald. De bouwvakkers hadden de zolder grotendeels ontruimd en voor een deel de archiefdozen leeggeschud in de containers . Dit ''archief van de direkteur'' heeft voornamelijk betrekking op de exploitatie en is grotendeels in de oorspronkelijke orde bewaard. Wel ontbreken veel stukken. Een groot deel bestaat uit correspondentie van de direkteur, die ook in de oude ordening gehandhaafd is. Dat met de Duitse en vervolgens de geallieerde inbeslagname van het gebouw ook het archief te lijden had, spreekt voor zich; de tien voltreffers die het gebouw te verwerken kreeg hebben bovendien hun sporen nagelaten. Op 14 februari 1945 schrijft de Raad van Bestuur in zijn notulenboek dat ''het zoo goed als verbrande aandeelregister'' wellicht kan worden gereconstrueerd aan de hand van het kaartregister en op 27 april kunnen we lezen: ''het archief is opnieuw geheel door elkaar gesmeten. Dit gebeurde eind februari, dus nadat het geheele gebouw gevorderd was. De kamer, waarin het archief geborgen was, werd opengebroken en ontruimd om als slaapruimte voor enige soldaten te dienen''

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Nijmegen

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.