Archief van de vereniging schoolkindervoeding en schoolkinderkleding, 1894-1958

Identifier
59
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

113 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Op initiatief van de afdeling Leiden van de bond van Nederlandsche Onderwijzers was op 8 november 1893 het 'Voorloopig Comité voor Kindervoeding' in het leven geroepen. Dit comité had al haar contribuanten van die winter uitgenodigd voor een vergadering op 28 september 1894. De vergadering besloot tot oprichting van de Vereniging schoolkindervoeding. De statuten werden goedgekeurd bij KB van 28 november 1894. Op 24 juni 1942 had de bezettende macht de vereniging opgeheven. Dit besluit werd op 22 oktober 1945 met terugwerkende kracht door de Raad voor het Rechtsherstel tenietgedaan. Inventarisnummer 13 bevat correspondentie met bestuursleden over bestuurszaken, 1931-1957. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen maart 1937-juli 1941 en november 1945-oktober 1955 zijn te vinden onder inventarisnummer 24. Inventarisnummers 28-29 bevatten onder andere jaarverslagen uit 1939-1941.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Leiden

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.