Archieven van het Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum, 1839-1972, en zijn voorgangers, 1799-1839, en de commissie voor de Sociëteit Minerva, 1819-1972 (1985)

Identifier
555
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1897 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd enige weken geen colleges gegeven, veel leden keerden terug naar het ouderlijk huis in afwachting van de gebeurtenissen. Toen op 20 mei 1940 de academische werkzaamheden weer hervat werden, kwamen de studenten naar Leiden. Na de rede van professor Cleveringa op 26 november 1940 en de daarop volgende spontane staking van de Leidse studenten, greep de bezetter in. De Leidse universiteit werd gesloten, de studentenverenigingen werden opgeheven en de Sociëteit Minerva werd in december 1940 door de Duitsers gesloten en alle bezittingen werden verbeurd verklaard. Njord nam voor enige tijd de rol van de Sociëteit Minerva over. In oktober 1941 werd het joodse studenten verboden lid te worden of te blijven van de nog bestaande studentenverenigingen. Uit solidariteit zegden alle leden hun lidmaatschap op zodat ook Njord zijn deuren moest sluiten. In november werd de universiteit definitief gesloten, waarna velen uit Leiden vertrokken om elders te gaan studeren. Een kleine groep bleef achter om tot het uiterste verzet te bieden tegen de bezetter. Deze gebeurtenissen zijn vrijwel niet direct herleidbaar tot specifieke inventarisnummers. Wel is het mogelijk dat er in de notulen van de algemene vergaderingen van het Leidsche Studenten Corps (inventarisnummer 198 betreft de periode 1934-1946) hierover informatie te vinden is. Eveneens is het mogelijk dat er in de series correspondentie en notulen van vergaderingen en van de verschillende commissies van de vereniging (Ab-actis, Praeses, Quaestor) en in de financiële stukken oorlogsgerelateerde informatie aanwezig is. Overigens hebben deze bescheiden vaak betrekking op de periodes 1939-1940 en vanaf 1945.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Leiden

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.