Archief van de vereniging tot opleiding van bewaarschoolhouderessen, sinds 1947 voor voorbereidend onderwijs te Leiden, (1858) 1867-1956

Show Item Details