Archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden (1730) 1758-1943 (1952)

Show Item Details