Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971

Identifier
9-B
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1971
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

300 meter; 18796 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Onder inventarisnummer 3965 - 4048 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 4022-4043 en 4800-5287 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, onder 4100-4141betreffende personeel van de politie. Onder nummers 5291-6229 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.