Archief van de gemeentesecretarie Kerkrade, 1795-1946

Identifier
I
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1795 - 31 Dec 1946
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

150 meter; 4769 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 1-137 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1448-1543 en 1561-1919 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 2336-2467 zitten personeelsdossiers van de politie. Onder nummers 2552-2802 en 5533-5772 (archief van de Burgelijke Stand, 1797-1946) zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentearchief Kerkrade

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.