Verzameling van Dam en Sentener, 1945-1970

Identifier
674
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1970
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

15,75 meter; 828 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Notarisklerk Ate van Dam was van 1956 tot 1968 werkzaam bij notaris R.A. Nijenhuis, voorheen Tj. Vos te Winschoten. Hij was daar speciaal belast met het beheer en de afwikkeling van nalatenschappen van joden, welke aan notaris Nijenhuis waren opgedragen. Als gevolg zijn belangstelling voor deze materie ontwikkelde hij een grote kennis op dit terrein, waardoor hij geleidelijk ook de afwikkeling van ingewikkelde en tijdrovende joodse nalatenschappen van andere notarissen in Oost-Groningen kreeg opgedragen. Zo kwam hij in aanraking met bewindvoeringen krachtens het Besluit E 100, rechtsherstel van onroerende goederen, boedelbeheer van nalatenschappen en verdeling van Cadsu- en Jokos-gelden in de jaren zestig. Veel van het werk bestond uit onderzoek naar vererving ter voorbereiding van de opstelling van memories van successie. Ook na zijn pensionering is hij met dit werk doorgegaan en wel tot 1975. J.H. Sentener was commies ter gemeentesecretarie te Appingedam. Hij was vermoedelijk belast met het bijhouden van het bevolkingsregister aldaar. Hij was door het N.B.I belast met een aantal bewindvoeringen en als ambtenaar met vragen om en verstrekken van inlichtingen over joodse personen ten behoeve van het rechtsherstel. De verzameling bestaat voor het grootste gedeelte uit boedeldossiers van notarissen en met name van de notarissen Vos en Nijenhuis te Winschoten. Daarnaast bevat het een aantal getekende genealogieën, welke zijn opgesteld ter verduidelijking van ingewikkelde verervingen. 1-546, 566-710 en 711-757, waarbij de cat.nrs. 566-705 de genealogieën bevatten. De cat.nrs. 547-565 en 711-757 zijn afkomstig van J.H. Sentener. Dit archiefdeel bevat enkele bewindvoeringsdossiers, alsmede enige correspondentie van de gemeente Appingedam. De dossiers liggen alfabetisch op naam van degene van wie de boedel afkomstig is. De genealogieën liggen alfabetisch op familienaam.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • RHC Groninger Archieven

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.