Stukken betreffende vluchtelingen waarvoor het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen zich garant stelt, of die zich aanmelden bij de Vreemdelingenpolitie, 1939

Identifier
825
Language of Description
Dutch
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.