Archief van de gemeente Franekeradeel (oud) 1920-1983

Show Item Details