Archieven van het Gemeentelijk gas- en electriciteitsbedrijf Franeker en Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Franekeradeel, 1859-1975

Show Item Details