Archief gemeente Strijen, 1926-1990

Identifier
950
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

5870 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Strijen Het betreft een dossierinventaris en deze is nog in bewerking. De gebruikte lijst bevat volgnummers, geen inventarisnummers. De beschrijvingen zijn zeer summier, zodat niet altijd zeker is of er sprake is van oorlogsgerelateerd materiaal. Om deze reden kan het voorkomen dat beschrijvingen zijn opgenomen waarvan na bestudering van de stukken blijkt dat ze geen oorlogsgerelateerd materiaal bevatten. Het is ook mogelijk dat achteraf blijkt dat ten onrechte bepaalde beschrijvingen niet zijn opgenomen. Volgnummer 1845 bevat notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders 1937-augustus 1941 en 18 juli 1945-3 november 1949. Besluiten van Burgemeester en Wethouders 1937-1946 zijn te vinden in inventarisnummer 1875. Inventarisnummer 1882 bevat onder andere besluiten van besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1912-1946. Inventarisnummer 3123 bevat een register van veranderingen in het onderwijzend personeel 1941-1950. Mogelijk bevat dit inventarisnummer oorlogsgerelateerde informatie.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Erfgoedcentrum DiEP

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.