Archief gemeente Papendrecht, 1937-1991

Identifier
850
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

6399 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Papendrecht Onder inventarisnummers 4618-4652 vindt u registers met notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1936-1990. Registers met notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad (met bijlagen) 1937-1959 zijn te vinden onder inventarisnummers 4663-4671. Voor registers met besluiten van de gemeenteraad uit de periode 1937-1959, zie de inventarisnummers 4653-4662. Inventarisnummers 78-89 bevatten stukken met betrekking tot de gemeentelijke begroting. Rekeningen uit de jaren 1940-1945 vindt u onder inventarisnummers 239-246. Inventarisnummers 1928-1938 bevatten stukken betreffende het toekennen van eretekenen en eervolle onderscheidingen en stukken betreffende Koninklijke Onderscheidingen uit de jaren 1937-1990. Stukken betreffende het Carnegie Heldenfonds en buitenlandse onderscheidingen 1944-1988 bevinden zich in inventarisnummer 3307. Inventarisnummers 3023 en 3025 bevatten stukken betreffende het benoemen en het ontslaan van wethouders uit de periode 1939-1979.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Erfgoedcentrum DiEP

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.