Archief van de gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen, 1926-1985

Identifier
1076
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

42 meter;1464 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen is gelegen in het centrum van de "Alblasserwaard" aan het binnenriviertje "De Alblas", meestal "Graaf¬stroom" genoemd in verband met het gegraven gedeelte vanaf Hofwegen tot de Vuilendam in de gemeente Molenaarsgraaf. In de huidige omvang is de gemeente ontstaan op 1 september 1855 door de samenvoeging van de oorspronkelijke zelfstandige gemeenten "Bleskens¬graaf" en "Hofwegen". De oorlog 1940-1945 heeft ook in deze gemeente verwoesting aangericht. Door een Duits bombardement werd op 12 mei 1940 de dorpskern verwoest. De aanval was gericht op een doortrekkend onderdeel van het Nederlandse leger. Bij dit bombardement vielen 7 slachtoffers; 5 burgers en 2 militairen. Verwoest werden het raadhuis, de Nederlands Hervormde kerk, de openbare school en 40 woningen in de dorpskern waaronder 4 boerderijen. In de jaren 1940 en 1943 werden de woningen herbouwd. De fraaie kerk kwam in 1948 gereed. Het gespaard gebleven antieke meubilair, daterend omstreeks 1660 (de preekstoel, het doophek en enkele banken met houtsnijwerk) kon in de nieuwe kerk weer worden geplaatst. Het raadhuis kwam gereed in 1955 en de ingebruikneming vond plaats op 12 mei 1955, dus precies 15 jaar na het bombardement. Gedurende deze 15 jaar werd gebruik gemaakt van een noodgebouw dat dienst deed als raadhuis. Na de wederopbouw vertoont de dorpskern een aanzien, dat geheel afwijkt van wat men in andere dorpskernen van kleine gemeenten aantreft. Met ingang van 1 januari 1986 werd de gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen opgeheven en vormt sindsdien samen met de eveneens opgeheven gemeenten Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden de nieuwe gemeente Graafstroom. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Inventarisnummer 2 bevat notulen van vergaderingen van de gemeenteraad, 1934-augustus 1941 en november 1945-1960. Inventarisnummer 11 bevat besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1935-1955. Inventarisnummers 343-429 bevatten dossiers inzake het benoemen, bevorderen en ontslaan van (onderwijzend) personeel zie bijlage 2 van de inventaris voor namen. Inventarisnummer 513a bevat registers van vertrokken personen met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk bevindt zich hierin oorlogsgerelateerde informatie. Het archief bevat proclamaties en aanplakbiljetten uit de Tweede Wereldoorlog. In het gedeponeerde archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn registers van overlijden, met klappers te vinden. Inventarisnummer 1368 heeft betrekking op de periode 1931-1950. Verder is in de inventaris het archief beschreven van de vereniging "De Bleskensgraafsche burgerwacht" 1931-1940 (1 inventarisnummer).

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Erfgoedcentrum DiEP

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.