Archief Dienst Openbare Werken Breda 1940-1949

Identifier
ARCH0213.3
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1949
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

12 meter; 2287 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Toen in 1940 de oorlog met Duitsland uitbrak werd een aantal activiteiten van de dienst sterk verminderd terwijl sommige activiteiten zelfs helemaal stil kwamen te liggen. Reden hiervan was de toenemende schaarste van bouwmaterialen, alsmede het tekort aan personeel. Men beperkte zich tijdens deze periode voornamelijk tot het uitvoeren van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Ook werd de dienst tijdens deze periode belast met een aantal bijzondere taken, waarbij de directeur van de dienst tevens werd aangewezen als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe behoorden taken zoals het zorgen voor de inrichting van opvangmogelijkheden van vluchtelingen, het aanbrengen van verkeers- en richtingsaanduidingen t.b.v. van de vluchtelingenstroom, de zorg voor de inrichting van centrale keukens, alsmede het de zorg voor de aanleg van loopgraven. Tevens kreeg de dienst een aantal taken in opdracht van de bezetter. Hiertoe kon worden gerekend de opslag, bewaking en herstelling van gevorderde voertuigen en klokken. Pas na de oorlog kwamen de activiteiten weer goed op gang.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Stadsarchief Breda

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.