Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

Identifier
MF917679
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

4,1 meter (92 inventarisnummers)

Biographical History

Inleiding

De Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg hield zich in bezet Nederland onder meer bezig met het leeghalen van de door Joden verlaten woningen, waarvan de inboedels vervolgens werden getransporteerd naar Duitsland. Het archief bevat overzichten van leeggehaalde woningen, inventarissen van de inboedels en bewijzen van afgifte.

Leden van de Einsatzstab Rosenberg voor Maison de Bonneterie.

Reichsleiter Rosenberg instrueert twee medewerkers.

Na de oorlog is kennelijk van deze stukken gebruik gemaakt door de Schade-Enquête-Commissie, waarvan, evenals van de Stichting van Joodse Kerkgenootschappen en sociale organisaties voor schadevergoedingsaangelegenheden, hier en daar enige documenten, merendeels notities, aanwezig zijn.

De toegang is in juli 1985 vervaardigd door de heer drs. A.J.A. Heumakers en in augustus 2010 omgenummerd door mw. S. Jacobs.

De digitalisering van het archief is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

In samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het NIOD heeft dr. P. Grimsted een studie verricht naar de werkzaamheden van de Einsatzstab en in kaart gebracht in welke Europese archiefbewaarplaatsen de archieven van de Einsatzstab verspreid zijn.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Note(s)

  • Dit onderdeel van de NSDAP hield zich bezig met het leeghalen van door joden verlaten woningen. Van de inboedels werden inventarissen opgemaakt en er werden overzichten bijgehouden van leeggehaalde woningen. De inboedels werden vervolgens naar Duitsland getransporteerd. De instelling was tevens Liquidationstreuhänder van verschillende joodse firma’s.

    De digitalisering van het archief is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

    In samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het NIOD heeft dr. P. Grimsted een studie verricht naar de werkzaamheden van de Einsatzstab en in kaart gebracht in welke Europese archiefbewaarplaatsen de archieven van de Einsatzstab verspreid zijn.

  • Volledig openbaar