Dossier - Joden - bezittingen, huisraad - inbeslagneming

Show Item Details