De Dagboeken van Anne Frank

Identifier
MF804150
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1900 - 31 Dec 9999
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,3 meter, 2 dozen

Biographical History

Inleiding

De archivalia hebben ten grondslag gelegen aan de eigenlijke produktie van "De Dagboeken van Anne Frank" ('s-Gravenhage-Amsterdam, Staatsuitgeverij-Uitgeverij Bert Bakker, 1986).

Voor (fotokopieën van) bronnenmateriaal en stukken betreffende het historisch en forensisch onderzoek zij verwezen naar collectie 212c Anne Frank.

De toegang is in mei 1987 vervaardigd door drs. G.P. van der Stroom in samenwerking met Marian Ros.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Note(s)

  • Collectie

  • De Collectie Onderzoekingen bevat documenten die door RIOD-onderzoekers zijn verzameld en vervaardigd. Dit onderzoeksmateriaal heeft de basis gevormd voor een aantal wetenschappelijke publicaties die grotendeels in de jaren vijftig en zestig verschenen. De deelcollectie De dagboeken van Anne Frank bevat documentatie en correspondentie.

  • Volledig openbaar

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.