American Jewish Joint Distribution Committee

Identifier
MF793508
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1935 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter, 1 doos

Biographical History

Inleiding

Het American Jewish Joint Distribution Committee, ook wel American Joint Distribution Committee genaamd, werd in 1914 opgericht met het doel hulp te bieden aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en fungeerde sindsdien als de voornaamste organisatie van Amerikaanse Joden voor hulpverlening aan getroffen Joodse gemeenschappen in andere landen.

Naast het hoofdkantoor in New York bezat het comité, zoals uit de correspondentie blijkt, o.m. vestigingen in Lissabon en Parijs.

De onderhavige gefotokopieerde documenten (vrijwel alle in het Engels, sommige Duits) betreffen in het bijzonder de financiële hulpverlening aan Joodse slachtoffers van het nazi-regime.

De toegang is in maart 1978 vervaardigd door de heer A.J. Heumakers.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Note(s)

  • Organisatie van Amerikaanse joden voor hulpverlening aan verschillende joodse gemeenschappen in andere landen. Het Comité onderhield contacten met de Nederlandse regering en met het Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Naast het hoofdkantoor in New York bezat het onder meer vestigingen in Lissabon en Parijs.

  • Volledig openbaar

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.