Le-Ezrath Ha-Jeled

Identifier
MF770687
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1964
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,8 meter, 6 dozen

Biographical History

Inleiding

De Stichting "Le-Ezrath Ha-Jeled" (Het Kind ter Hulpe), een Joodse stichting, hield zich bezig met de verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen. De stichting bekommerde zich vooral, zoals uit de stukken blijkt, om het herstel van het specifiek Joodse karakter van de opvoeding der kinderen, die gedurende de bezettingsjaren dikwijls uitsluitend in niet-Joodse milieu's hadden verkeerd. Daartoe ijverde men ervoor, dat na de bevrijding de kinderen bij voorkeur aan Joodse pleegouders of tehuizen werden toegewezen. Dit streven bracht de stichting meer dan eens in conflict met de van regeringswege ingestelde Commissie voor Oorlogspleegkinderen, over welke conflicten in de collectie eveneens stukken zijn opgenomen.

In de loop van 1950 ging "Le-Ezrath Ha-Jeled" een fusie aan met een drietal andere Joodse instellingen op het gebied van de kinderzorg, t.w. de Bergstichting, het Joods Jongenshuis en de S.A. Rudelsheimstichting, sindsdien tezamen geheten de Gefusioneerde Instellingen. Ook zijn in de collectie documenten aanwezig aangaande fusiepogingen en onderhandelingen met andere Joodse maatschappelijke instanties.

De toegang is in april 1981 vervaardigd door drs. A.J. Heumakers.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is beperkt openbaar. De inventarisnummers 4e t/m 4g zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD. Alle overige inventarisnummers zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Het gaat om een klein deel van het archief van Le-Ezrath Ha-Jeled. De stukken hebben vooral betrekking op de periode 1945-1950.

  • De Joodse Stichting Le-Ezrath Ha-Jeled (Het Kind ter Hulpe) stelde zich de verzorging van joodse oorlogspleegkinderen ten doel. In de loop van 1950 ging Le-Ezrath Ha-Jeled een fusie aan met een drietal andere joodse instellingen op het gebied van de kinderzorg; de Bergstichting, het Joods Jongenshuis en de W.A. Rudelsheimstichting, sindsdien geheten de Gefuseerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming.

  • Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.