Kotting, A.N.

Identifier
MF759106
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1938 - 31 Dec 1959
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter (10 inventarisnummers)

Biographical History

Inleiding

Mr. A.N. Kotting, wonende te Amsterdam, heeft zich tijdens de oorlog bezig gehouden met verzoekschriften van Joden, gericht aan het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz tot wijziging van de registratie i.v.m. hun aanmelding ingevolge de bepalingen van VO 6/41 (zg. Calmeyer-zaken).

Door middel van vele valse verklaringen, uittreksels uit geboorteregisters, stempels e.d. heeft hij een groot aantal Joden kunnen helpen.

Het archief bevat correspondentie tussen mr. A.N. Kotting, een aantal Joden en het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz e.a. betreffende afstamming van Joden, alsmede een groot aantal vervalste documenten en verklaringen. De toegang is in mei 1971 vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • De Amsterdamse advocaat Kotting (1911-1972) heeft zich tijdens de oorlog beziggehouden met verzoekschriften van joden, gericht aan de Abteilung Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, tot wijziging van de registratie in verband met hun aanmelding ingevolge de bepalingen van VO 6/41 (zogeheten Calmeyer-zaken). Door middel van valse verklaringen, uittreksels uit geboorteregisters, stempels en dergelijke heeft hij een groot aantal joden kunnen helpen.

  • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.