Bosboom, M.

Identifier
MF759091
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 182a
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter (6 inventarisnummers)

Creator(s)

Biographical History

Mr. M. Bosboom (1903-1976) woonde tijdens de bezetting in Amsterdam waar hij voorzitter was van de "Joodse Ereraad". Deze raad beoordeelde na de oorlog het beleid van onder meer de voorzitters van de Joodsche Raad voor Amsterdam (archief 182). Voor het uitoefenen van die functie maakte hij gebruik van stukken van de Joodsche Raad.

Archival History

Het archief is gevormd in de periode 1941-1943.

Het archief is op een onbekend moment door M. Bosboom aan het RIOD geschonken.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Het archief bevat een aantal circulaires, formulieren e.d. van o.m. de Joodsche Raad, die verzameld zijn door mr. M. Bosboom (de op de stukken vermelde nummers corresponderen met de nummers van een door Bosboom vervaardigde inventaris, aanwezig in map 1).

Appraisal

Over selectie en vernietiging uit dit archief is niets bekend.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

De achtergronden van de ordening van het archief zijn niet bekend.

Conditions Governing Access

Volledig openbaar

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

aanvraaginstructie

Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: archief 182a, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 182a, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam, archief 182a M. Bosboom, inv.no. ... NIOD, archief 182a Bosboom, inv.no. ...

Process Info

  • De inventaris is in november 1970 vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.