Puttkammer, E.A.P.

Identifier
MF758763
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1958
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,3 meter, 2 dozen

Biographical History

Inleiding

Erich August Paul Puttkammer, geboren in 1891 te Luppisch (Polen), in 1939 genaturaliseerd, woonde in de oorlog in Amsterdam, waar hij werkzaam was bij de Rotterdamsche Bankvereeniging, als procuratiehouder.

Hij zorgde tijdens de bezetting, in ruil voor goud, diamanten, juwelen, schilderijen enz. voor z.g. "Sperrstempels" (ook wel "Puttkammer-stempels" genoemd) voor Joden, voor het merendeel al naar Westerbork overgebracht, die zich aan deportatie wilden onttrekken.

De "Sperren" werden hen verstrekt door het Devisenschutzkommando. Na de oorlog werd Puttkammer gearresteerd, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrij gesproken. Voorts heeft hij zich na de oorlog bezig gehouden met verzoeken tot schadevergoeding van een groot aantal Joden. (Gegevens gedeeltelijk overgenomen uit "Ondergang" van prof.dr. J. Presser en uit de collectie krantenknipsels).

Het archief omvat 14 mappen met hoofdzakelijk verzoeken om vrijstelling van joden, gericht aan Puttkammer, in ruil voor goud, diamanten e.d..

De toegang is in november 1970 vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.

Note(s)

  • Erich August Paul Puttkammer (1891, Luppisch in Polen) werd in 1939 genaturaliseerd tot Nederlander. Tijdens de oorlog woonde hij in Amsterdam waar hij als procuratiehouder werkzaam was bij de Rotterdamsche Bankvereeniging. Hij zorgde tijdens de bezetting, in ruil voor goud, diamanten, juwelen, schilderijen en dergelijke voor zogenaamde Sperr-stempels (ook wel "Puttkammerstempels" genoemd, voor joden die voor het merendeel al naar het Durchgangslager Westerbork (collectie 250 i) overgebracht en zich aan deportatie wilden onttrekken. De "Sperren" werden verstrekt door het Devisenschutzkommando. Na de oorlog werd hij gearresteerd, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgesproken. Hij heeft zich na de oorlog beziggehouden met verzoeken tot schadevergoeding van een groot aantal joden.

  • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.