Aa, J.H.

Identifier
MF758746
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,3 meter (9 inventarisnummers)

Biographical History

Inleiding

Jacques H. Aa, wonende te Amsterdam, heeft een groot aantal statistieken van de Joodse bevolking, verdeeld in leeftijd, geslacht, werkzaamheden enz. opgesteld. Hij heeft zich vooral bezig gehouden mot de Amsterdamse Joden en heeft o.m. een uitvoerige scriptie geschreven, getiteld: "Over de maatregelen inzake het onderwijs aan Joodse leerlingen van augustus 1941 tot mei 1942". Van 1 april 1941 af was hij leider van het secretariaat van de Commissie van Onderwijs, ressorterende onder de Joodsche Raad.

Het archief bevat voor het merendeel statistische gegevens omtrent de Joodse bevolking in Nederland, en vooral in Amsterdam.

De toegang is in november 1970 vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Note(s)

  • Jacques Aa was vanaf 1 april 1942 werkzaam bij de Commissie Onderwijs van de Joodsche Raad voor Amsterdam (archief 182). Aa heeft een groot aantal statistieken van de joodse bevolking, verdeeld in leeftijd, geslacht, werkzaamheden etcetera opgesteld en het rapport geschreven "Over de maatregelen inzake het onderwijs aan joodse leerlingen van augustus 1941 tot mei 1942".

  • Volledig openbaar

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.