Durlacher, G.L.

Identifier
MF2404304
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 891
Dates
1 Jan 1970 - 31 Dec 1994
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,75 meter (65 inventarisnummers)

Biographical History

Gerhard Leopold Durlacher (Baden-Baden, 10 juli 1928 – Haarlem, 2 juli 1996) was een Nederlands schrijver en socioloog. In 1937 vluchtte het Joodse gezin Durlacher uit nationaal-socialistisch Duitsland naar Nederland. Op 3 oktober 1942 werd het gezin in Apeldoorn gearresteerd en naar Westerbork overgebracht. Van daar uit werd Durlacher op transport gesteld naar Theresiënstadt en vervolgens naar Auschwitz. Gerhard Durlacher was de enige uit het gezin die de oorlog overleefde, zijn vader overleed in Bergen-Belsen, zijn moeder in Stutthof. Na zijn bevrijding door de Russen keerde Gerhard Durlacher terug naar Nederland.

Durlacher studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, aanvankelijk medicijnen en vervolgens sociologie, en was van 1964 tot 1983 werkzaam aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1983 verzamelde hij materiaal over de overlevenden van de concentratiekampen en schreef daar een aantal artikelen over die gepubliceerd werden in De Gids en in het boek De Zoektocht (1991). De Zoektocht gaat over de groep jongens die in juli 1944 door Mengele werd geselecteerd in het Männerlager Birkenau B II D in Auschwitz. In het boek Strepen aan de hemel (1985) beschreef hij zijn ervaringen als gevangene in Auschwitz.

Archival History

Het archief is gevormd in de periode 1970-1994.

Geschonken door mevrouw A. Durlacher in september 1998 en overhandigd door dochter Jessica Durlacher. Op het NIOD aanvankelijk overgepakt in 15 archiefdozen. Bij de inventarisatie is het bibliotheekmateriaal gescheiden van het archiefmateriaal en de kopieën uit het NIOD-archief zijn verwijderd, waardoor het archief aanmerkelijk compacter is geworden.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Het archief bestaat voor een groot deel uit verslagen van gesprekken met overlevenden van de Jodenvervolging, alsmede uit correspondentie van dhr. Durlacher, congresverslagen en door Durlacher bijeengebracht materiaal gebruikt als verdere documentatie voor het schrijven van zijn boeken.

Appraisal

Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

Bij de ordening van het archief is voor zover mogelijk de bestaande ordening aangehouden. De getuigenissen van overlevenden zijn in alfabetische volgorde op naam van de geïnterviewde gebracht. Van de door Durlacher in fotokopie verzamelde getuigenissen uit NIOD-archief 250D (Kampen en gevangenissen buiten Nederland) is alleen een verwijzing in de inventaris opgenomen, de fotokopieën zijn verwijderd. De (fotokopieën van) boeken en tijdschriftartikelen zijn niet in het archief opgenomen maar in de bibliotheek van het NIOD. Een lijst van deze publicaties is in de inventaris opgenomen onder inventarisnummer 65.

Conditions Governing Access

Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Related Units of Description

  • Nederlands Letterkundig Museum: Niet nader gecatalogiseerde archivalia: divers (handschriftelijk) materiaal van en/of betreffende G.L. Durlacher.

Note(s)

  • Gerhard Leopold Durlacher werd met zijn ouders op 3 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork overgebracht. Hij was de enige uit het gezin die de oorlog overleefde; vanaf 1983 verzamelde hij materiaal over de overlevenden van de concentratiekampen en schreef daar een aantal artikelen over die gepubliceerd werden in De Gids en in de boeken De zoektocht en Strepen aan de hemel.

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 891, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam, archief 891, Archief G.L. Durlacher, inv.no. ... NIOD, archief Durlacher, inv.no. ...

Process Info

  • De inventaris is in 2014-2015 vervaardigd door Femke Jacobs.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.