Rijksbureau voor Diamant

Identifier
MF2061702
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1939 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1,25 meter (599 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Het Rijksbureau voor Diamant, dat gevestigd was te Amsterdam, werd ingesteld bij Diamantbeschikking 1940 no. 1, die reeds vóór de bezetting bij het Ministerie van Economische Zaken in behandeling was en op 18 oktober 1940 van kracht werd. Krachtens genoemde beschikking was elke ondernemer, werkzaam in de diamantindustrie of -handel verplicht zich bij het Rijksbureau voor Diamant in te schrijven en een voorraadopgave te verstrekken. Het was de betrokken ondernemers voorts verboden zonder schriftelijke vergunning van het bureau (dat op zijn beurt een fiat behoefde van de Rüstungsinspektion) diamant te kopen, verkopen, bewerken etc. Exportvergunningen dienden via het Rijksbureau te worden aangevraagd bij de Rüstungsinspektion, bij welke instantie in september 1941 een aparte afdeling voor diamant was gecreëerd. Eind december 1942 werd bij het Rijksbureau een Duitse "Bevollmächtigte" aangesteld. Van medio 1943 af zijn grote partijen diamant, afkomstig van Joodse firma's of Verwalters, opgekocht door een vertegenwoordiger te Amsterdam van de Duitse firma Bozenhardt & Co, en naar Duitsland geëxporteerd.

Archival History

periode van ontstaan

(1939) 1940-1944

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

Een eerste toegang is in juli 1987 vervaardigd door mevrouw mr. E. Groeneveld-Ottow

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van het Rijksbureau voor Diamant als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • Dit bureau werd ingesteld bij de Diamantbeschikking 1940 no.1, die voor de bezetting bij het ministerie van Economische Zaken in behandeling was en op 18 oktober 1940 van kracht werd. Elke ondernemer, werkzaam in de diamantindustrie of -handel was verplicht zich bij het Rijksbureau in te schrijven en een voorraadopgave te verstrekken. Zonder schriftelijke vergunning van het bureau mocht een ondernemer niet handelen in diamant. Het bureau had daarvoor een fiat nodig van de Rüstungsinspektion Niederlande (archief 92 b). Het bureau bemiddelde bij het aanvragen van exportvergunningen bij de Rüstungsinspektion. Van medio 1943 af zijn grote partijen diamant, afkomstig van joodse firma's, opgekocht door een vertegenwoordiger van de Hamburgse firma Bozenhardt & Co.

 • Volledig openbaar

 • unittitle

 • titel archief

 • Rijksbureau voor Diamant

 • origination

 • archiefvormer

 • Rijksbureau voor Diamant

 • physdesc

 • omvang

 • 1,25 meter (599 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 117a, Rijksbureau voor Diamant, inv.no. ......

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

 • volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 117a, Rijksbureau voor Diamant, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 117a Rijksbureau voor Diamant, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

 • NIOD

 • Archief 039 Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft - (Haupt-)Abteilung gewerbliche Wirtschaft

 • Archief 092b Rüstungsinspektion

 • Archief 281 A.J. van der Leeuw

 • Collectie Documentatie II Zaken (dossier Rijksbureau voor Diamant, no. 702)

 • Nationaal Archief

 • Archief van het Rijksbureau voor Diamant, 1940-1955 (2.06.076.04)

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in januari 2012 vervaardigd door Doc-Direkt.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.