Hischfeld, H.M.

Identifier
MF1603441
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1,3 meter (173 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Dr. H.M. (Hans Max) Hirschfeld was gedurende de bezetting secretaris-generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij.

Na een carrière in de bankwereld werd Hirschfeld (Bremen 29 mei 1899 - 's-Gravenhage 4 november 1961) eind december 1931 benoemd tot directeur-generaal van Handel en Nijverheid bij het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid. Vanwege zijn handelspolitiek in crisistijd genoot hij in binnen- en buitenland groot aanzien en ontving hij herhaaldelijk buitenlandse onderscheidingen.

Op mei 1940 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en op 24 mei kreeg hij dezelfde functie bij het Departement van Landbouw en Visserij. Door deze combinatie was bijna de gehele economische sector in handen van Hirschfeld.

Hoewel zijn optreden in bezettingstijd omstreden is, is zijn beleid na de oorlog door 52 topambtenaren verdedigd. Zijn departementen, waar circa 50.000 ambtenaren werkten, zijn vrijwel geheel buiten invloed van de NSB gebleven. Daarnaast wist hij het productie- en distributieapparaat tot het najaar van 1944 behoorlijk in stand te houden.

Archival History

periode van ontstaan

1941-1945.

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

In juni 1971 is een eerste toegang vervaardigd door mejuffrouw A.H. Stork.

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van H.M. Hirschfeld als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Publication Note

Fennema M. en J. Rhijnsburger,, Dr. Hans Max Hirschfeld: man van het grote geld (Amsterdam 2007)

Zwan A. van der,, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam 2004)

Note(s)

 • Hans Max Hirschfeld was gedurende de bezetting Secretaris-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • H.M. Hirschfeld

 • origination

 • archiefvormer

 • H.M. Hirschfeld

 • physdesc

 • omvang

 • 1,3 meter (173 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 212a, H.M. Hirschfeld, inv.no. ......
  Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:
  volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 212a, H.M. Hirschfeld, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 212a H.M. Hirschfeld, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in maart 2011 vervaardigd door Doc-Direkt, locatie Winschoten.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.