Weismann, J.J.

Identifier
MF1603302
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,250 meter (102 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Het archief bevat een groot aantal door joodse families bij de Sicherheitspolizei (Referat IV B 4) ingediende verzoeken om emigratie, waartoe J.J. Weissman tegen betaling zijn bemiddeling verleende. Met het hoofd van genoemd Referat was Weissman overeengekomen, dat hij in Nederland joden zou opsporen, die in het binnen- of buitenland over grote vermogenswaarden beschikten en hen zou voorstellen bij een verzoek tot emigratie bij IV B 4 te bemiddelen. Weissman richtte aan de Singel te Amsterdam een kantoor in, ontving daar de vermogende joden en nam hun emigratie-aanvragen "in behandeling" tegen betaling van f. 1000.- elk. Hij legde van elke aanvraag een dossier aan en droeg het geval bij IV B 4 voor. In al deze gevallen kwam het er op neer, dat de betrokkenen slechts voor korte tijd een vrijstelling kregen en op de zgn. Weissman-lijst geplaatst werden: na enige weken werden zij door de Duitse politie opgehaald. (Voor nadere bijzonderheden moge verwezen worden naar het Doc.I-dossier no. 1869 t.n.v. Jan Jacob Weissman).

Archival History

periode van ontstaan

1941-1943.

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

In juni 1968 is een eerste toegang vervaardigd door dr. G. Gerritsen-Geywitz

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van J.J. Weismann als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • Jan Jacob Weissman was bemiddelaar bij Referat IVB 4 van de Sicherheitspolizei voor verzoeken om emigratie van joodse gezinnen. Met het hoofd van Referat IVB 4 van de Sicherheitspolizei was Weissman overeengekomen dat hij in Nederland joden zou opsporen die in het binnen- of buitenland over grote vermogenswaarden beschikten en hen zou voorstellen bij een verzoek tot emigratie te bemiddelen.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • J.J. Weismann

 • origination

 • archiefvormer

 • J.J. Weismann

 • physdesc

 • omvang

 • 0,250 meter (102 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 181c, J.J. Weismann, inv.no. ......
  Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:
  volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 181c, J.J. Weismann, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 181c J.J. Weismann, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in januari 2012 vervaardigd door Doc-Direkt, locatie Winschoten.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.