Deutsche Handelskammer für die Niederlande

Identifier
MF1598073
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
 • 090
Dates
1 Jan 1933 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,875 meter (183 inventarisnummers)

Biographical History

De Deutsche Handelskammer für die Niederlande werd opgericht op 9 juni 1934 op initiatief van de Wirtschaftsstelle der Auslandsorganisation der NSDAP en de Reichswirtschaftskammer. De Handelskammer was een "privatrechtliche Vereinigung von Kaufleuten, die am zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr interessiert sind" en had tot doel de bevordering van het handelsverkeer tussen Duitsland en Nederland, alsmede de behartiging van de Duitse handelsbelangen in ons land. President van de Handelskammer was Alfred Flesche, directeur van het bankierskantoor Rhodius Königs te Amsterdam. Naast haar zetel in Amsterdam had de Deutsche Handelskammer vestigingen in Den Haag (sinds 1940) en Rotterdam (sinds 1943). Na mei 1940 trad een verschuiving op ten aanzien van de taken van de Handelskammer, die aanvankelijk in hoofdzaak gericht waren geweest op bevordering van de Duitse export naar Nederland. Het accent kwam gaandeweg steeds meer te liggen op de vertegenwoordiging van de belangen van de in Nederland gevestigde Duitse industriële bedrijven; daarnaast kwamen er bemoeiingen met talrijke andere met de oorlogseconomie samenhangende zaken, zoals arisering, beoordeling van Treuhander, Auftragsverlagerung, verzekeringskwesties, UK-Stellung, beoordeling van kwaliteiten en prijzen, beroepsopleiding etc. Er bestond een nauwe samenwerking met zowel de Zentralauftragsstelle als de Abteilung Feindvermögen en de Wirtschaftsprüfstelle van het Reichskommissariat. Na de oprichting van de Handelskammer, waarvan zowel Nederlandse als Duitse firma's lid konden zijn, steeg het ledenaantal sterk. In 1936 bedroeg dit duizend, in januari 1943 uitgegroeid tot drieduizend, het hoogste.

Archival History

1933-1945.

In 1967 is een eerste toegang vervaardigd door dr. G. Gerritsen-Geywitz

Acquisition

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Appraisal

Aangezien het archief van de Deutsche Handelskammer für die Niederlande als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Aanvraaginstructie
Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: archief 090, inv.no.: ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken.

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • De Deutsche Handelskammer had tot doel de bevordering van het handelsverkeer tussen Duitsland en Nederland en de behartiging van de Duitse handelsbelangen in Nederland. Na 1940 volgden bemoeienissen met arisering, beoordeling van Treuhänder, Auftragsverlagerung, verzekeringskwesties, UK-Stellung, beoordeling van kwaliteiten en prijzen, beroepsopleiding.
  President van de Handelskammer was A. Flesche (archief 97).

 • Bruikleencollectie Nationaal Archief

 • Deutsche Handelskammer für die Niederlande

 • Deutsche Handelskammer für die Niederlande

 • 0,875 meter (183 inventarisnummers)

 • Nederlands en Duits

Sources

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 90, inv.no.: ... Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: Volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 90, Deutsche Handelskammer für die Niederlande, 1933 - 1945, inventarisnummer: .... Verkort: NIOD, archief 90, Handelskammer, inv.no.: ....

Process Info

 • De inventaris is in 2010 vervaardigd door de Centrale Archief Selectiedienst

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.